פשיטות רגל

על תחומי ההתמחות המרכזיים של משרד עורכי הדין ברק ביאנקו נמנים דיני פשיטות רגל. במידה שהינכם מהווים צד בהליכים אלו רצוי שתדעו כי הליך פשיטת רגל כולל ארבעה שלבים עיקריים:

הגשת בקשה לפשיטת רגל

הבקשה לפשיטת הרגל יכולה לבוא מצד הנושה או מצד החייב. כאשר היא באה מצד הנושה עליו להראות כי החוב כלפיו עולה על המינימום המוגדר בחוק, כי יש לשלמו מיד או במועד עתידי נקוב, וכי החייב עשה אחת מהפעולות המוגדרות בחוק כמעשה פשיטת רגל במהלך שלושת החודשים הקודמים להגשת הבקשה. כאשר הבקשה מגיעה מצד החייב, עליו להראות כי חובותיו אינם פחותים מהסכום המצוין בחוק, וכי אין באפשרותו לפרוע אותם.

 

צו כינוס

לאחר הגשת בקשה לפשיטת רגל, בית המשפט יכול להחליט על צו כינוס או לדחות את הבקשה. במידה וניתן צו כינוס, מוקפאים כל הליכי הגבייה שהופעלו כנגד החייב עד להכרזת פשיטת רגל או להגעה להסדר פירעון עם נושיו. בתקופה שבין מתן צו הכינוס והכרזת פשיטת הרגל ייערכו בדיקות לגבי נכסיו של החייב, חובותיו, ויכולתו לעמוד בתשלומים. כמו כן, יחולו עליו הגבלות, תיאסר יציאתו מהארץ, יהיה עליו להגיש דוחות לגבי מצבו הכלכלי, והוא יידרש להפקיד סכום חודשי שייקבע על ידי הכונס לטובת תשלומים לנושים.

 

הכרזת פשיטת רגל

לאחר מתן צו כינוס מתחילה חקירה מקיפה בנוגע לקריסה הכלכלית של החייב וליכולת הפירעון שלו. בתום החקירה יוגש דו"ח ותינתן המלצה האם להכריז על החייב כפושט רגל, או לבטל את ההליך. עם הכרזת החייב כפושט רגל, יחל תהליך של איסוף נכסיו וחלוקתם על פי סדר קדימויות לנושים.

 

הפטר

כאשר בית המשפט מגיע למסקנה כי החייב שילם את כל מה שיש ביכולתו לשלם לנושיו, ניתן צו הפטר, ובכך מסתיים הליך פשיטת הרגל. צו הפטר מוחק את חובותיו של החייב, ומסיר את ההגבלות שהוטלו עליו.

יצירת קשר מהירה

או התקשרו אלינו:
03-6242118

ad image