Tag Archives: נושים

המהפכה בדיני חדלות פירעון – חלק ג': המספרים משתנים

אנו עדים לזינוק מהיר בתיקי פשיטת הרגל בישראל והמערכת המשפטית נערכת לשינוי שייכנס לתוקף בספטמבר הקרוב. הנתונים מצביעים על כ- 62,000 חייבים הנמצאים בהליך נכון לסוף 2017 לעומת 18,000 תיקים ב- 2010.

נשאלת השאלה אם הגידול הדרמטי במספר החייבים בהליך הוא פועל יוצא מהמצב הכלכלי של פרטיים במשק (במובחן מחברות) שנעשה קשה יותר ויותר כדי התדרדרות פיננסית של הפרטיים או מהקלות בהם ניתן להיכנס להליך הפש"ר. או כפי שיש הטוענים שזו כניסה לגן עדן לחייבים ששומטים את חובותיהם לפי החוק לאחר מספר שנים ולאחר מכן ממשיכים בדרכם. או בקצרה מי מרוויח מההליך?

על פי הנתונים עולה בברור כי החייבים רואים בצו הכינוס וההפטר שעתיד לפטור אותם בעתיד מחובותיהם הכלכליות צעד הכרחי אבל נסבל שראוי לשאת אותו בתקווה לפתוח דף חדש. או כפי שהחוק שינה את שמו ל"חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי".

עדות לכך נמצא כי הכניסה להליך הפש"ר הוא פועל יוצא של יוזמת החייבים על פני הנושים. נמצא כי החייבים במספרים משמעותיים  נוקטים בצעדים לכניסה להליך ביחס לנושים.  הסברה כי ההליך הקיים צופן פני עתיד והחייב יוכל לראות את האור בקצה המנהרה.  בנוסף אפשר לייחס את מגמת הגידול בתחום פשיטות הרגל בהעמקת העוני בקרב השכבות החלשות באוכלוסייה ולהתרחבות הפערים החברתיים בחברה הישראלית. זאת רואים בפרסומי הכנ"ר של 2016 לפיו הזינוק במספר התיקים שנפתחים  מיוחסים לפריפריה לעומת המרכז.

הסטיגמה החברתית השלילית שעומעמה עם השנים גם היא נתנה ביטוי לאוכלוסיות לאו דווקא חלשות לפנות להליך הפש"ר , להכיל את הבושה מעצם הכניסה להליך ובלבד למצוא מוצא מכובד לחובות שאי אפשר לכסותן.

עוד דברים ביחס לרפורמה שבדרך במאמר הבא.

המהפכה בדיני חדלות פירעון – חלק א': למה בעצם?

מדוע מתרגשת עלינו הרפורמה בדיני חדלות פירעון גם אצל החייבים וגם אצל חברות שנקלעו לקשיים ?  החייב בדומה  לחברה נקלעו לקשיים כלכליים שמצבם הפיננסי אינו מאפשר להם לעמוד בהתחייבויותיהם הכלכליות.

חדלות פירעון הוא אירוע כלכלי מרובה משתתפים בעלי אינטרסים שונים שמעלים  סוגיות כלכליות כמו גם ערכיות אשר הפקודה הקיימת אינה נותנת מענה לכך. "דיני חדלות הפירעון ושיקום כלכלי" בשמו החדש נועד לקבוע הסדרים אשר יאזנו בין האינטרסים המנוגדים של הקבוצות המעורבות.  אינטרסים של החייב (ואו החברה), אינטרסים של הנושים והאינטרס הציבורי של המדינה. דינים אלה מגמתן ליצור תמריץ למציאת פתרון ראוי לתאונה הכלכלית שנוצרה.

הפקודה הקיימת לרבות התיקונים הנקודתיים בה בשנים האחרונות אינם מקדמים ומסדירים באופן מלא את הערכים בהם דבק החוק החדש לעניין הנשייה והשיקום הכלכלי של החייב  ומכאן גם לטובת הציבור.

מכאן נכון לבחון את מטרות החוק המוצע כפי שהובא בדברי ההסבר והמבוא שלו.

 

שיקום כלכלי של החייב.

השיקום הכלכלי של החייב כמטרה בפני עצמה הוא ערך מקודם שמשרת גם את טובת הנושים להחזר חלק מהחוב בהשפעת הרגולציה, גם מקדם את החייב למחוזות חדשים בעצם שיקומו ומצייד אותו אף בכלים שימנעו ממנו  כשל נוסף בהתנהלותו הכלכלית העתידית של החייב .

התפיסה החדשה היא כי "תאונה כלכלית" אינה בהכרח פגם מוסרי , או התנהלות לא ראויה של החייב.  בעידן המודרני צריכת האשראי בחיים הכלכליים היא מוגברת משהייתה ומכאן שרבים יותר נקלעים למשבר כלכלי שלא בטובתם. לאלה מכוון החוק .לאלה שנקלעו בתום הלב למשבר פיננסי ורוצים  להיחלץ ממנו ולחזור כמה שיותר מהר למעגל החברתי/ כלכלי. ההליך ההפוך שקיעה של החייב בביצה הכלכלית מבלי יכולת לצאת ממנה ולהפוך לנטל על החברה.

 

נשייה

מטרה שנייה של החוק החדש היא הגדלת שיעור החוב שייפרע לנושים. הנושים הם הנפגעים העיקריים  בהליכי חדלות פירעון החדש. ותכלית ההליך החדש הוא להשיא את ערך נכסי החייב על מנת לצמצם את  הנזקים לנושים.

חוק

מטרה שלישית של החוק הוא קודיפיקציה ליתן וודאות ויציבות של הדין. מה שקיים היום אינו נותן מענה. ולכן גם התפתחה פרקטיקה של התנהלות בתחום. כללי המשחק הנוכחים אינם מבהירים לאשורם לשחקנים בזירה מהם כללי המשחק ,כיצד יש לתכנן את הצעדים מול החייב או הנושה. החוק החדש לצד הפסיקה שתתפתח תסדיר קרוב לוודאי באופן ברור וכרונולוגי את כל ההליך.

 

אלה עיקרי מטרות החוק שעיקרם  עיגון הסדרים וכללים ברורים בתחום.